Finsbo Lagårds entreprenadtjänster

En grävfirma utanför Båstad, Halland som utför schaktning, dikning och markanläggning

Vi utför diverse markarbeten för företag och privatperson


Markarbete är ett samlande begrepp för alla typer av arbeten med syfte att forma och bereda mark för uppförande av byggnader samt anläggning av tomter och trädgårdar. Här ingår till exempel markanläggning, utjämning av höjdskillnader, schaktning, återfyllnad och dikning.

Kontakta oss för mer information

070-548 62 78